MassRefusal Goes International

March 1, 2004
newdemocracyworld.org

 

From Dave Stratman:

"The other day on the Net I ran across a translation into Turkish of my original article calling for MassRefusal/2004. ["No To Politics, Yes To Mass Refusal"] I followed the link to their site and wrote them.

It turns out that a mainly Turkish youth organization on Cyprus had spotted the article on our site, thought it was relevant to the Cypriot elections, and printed it in their magazine called "Karsi" with a call for people to refuse to vote. Here is the site with some excellent pix of a demonstration against nationalism:
http://www.yenicag-net.com/ybhgenclik/karsi/index.htm

We little thought that our Mass Refusal campaign would have international interest and influence."
 

Here are the first few paragraphs in Turkish:

Politikaya Hayır, Toplu Red Etmeye Evet!
Dave Stratman 26 Eylül 2003


"Irak savaşı dünya tarihinin en büyük protestolarını yarattı. Dünya çapında 30 milyon insan açıkça savaşa karşı eylem yaptı ve yüz milyonlarca insan sessizce karşı çıktılar. Ama protesto etmek yeterli değil. Öldürme makinesinin gücümüzü elimizden almasına ve bizi kontrol etmesine izin vermek yerine, barış içinde bu katillere karşı saldırmalıyız." Ramy Kysia, www.antiwar.com, 22 Ağustos 2003.

ABD'nin savaş makinesine direniş mücadelemizde bir dönüm noktasındayız. Hareket ya yeni bir güç ve amaç bilinci kazanacaktır yada seçim bataklığına çekilecektir. Ne yapmaya çalıştığımıza ve nasıl yapacağımıza karar vermeliyiz.

newdemocracyworld.org